Skip to main content

Instalace bytového domu Šumperk

Instalace bytového domu Šumperk

  • 22 fotovoltaických panelů
  • 12 kW střídače a 20 kWh bateriové úložiště
  • Použito 11 optimizérů
  • Rozvodné skříně byly použity od českého výrobce

Zajímavostí u této instalace je, že se jedná o bytový dům se 4 bytovými jednotkami. Elektroměr se kompletně zrekonstruoval a sloučil do jednoho odběrného místa. V místě styku DC kabelů a hromosvodu byl použit HVI kabel pro zvýšení bezpečnosti.

Střecha instalace

Použité technologie

Leave a Reply

3 × two =